De nieuwe normen onder de knie

De nieuwe normen leiden tot heel wat verwarring op concurrentievlak, alsook tot het verspreiden van onjuiste informatie en het nemen van verkeerde beslissingen.

 

Om duidelijke en correcte informatie te garanderen, heeft HEINEN samen met zijn Partners een vervolmakingprogramma georganiseerd om ervoor te zorgen dat er efficiënt aan de behoeften en eisen van de klanten wordt online casino voldaan door de juiste info te verstrekken, de wettelijke voorschriften en veiligheidseisen na te leven, en een economisch verantwoorde oplossing te bieden.

 

Bepaalde ervaringen en opmerkingen dit uit di programma resulteren, zullen in de Archi Corner van de website worden opgenomen.