Aansprakelijkheid & Veiligheid

Hoe ver reikt mijn aansprakelijkheid?


Bepaalde van de bestaande reglementeringen en voorschriften leggen de verplichte minimumprestaties vast, meestal met technische tests, terwijl andere eerder een adviserend karakter hebben. Slechts weinige daarvan hebben betrekking op het handhaven van de prestaties (minimumniveau: tienjarige garantie). De wettelijke aansprakelijkheid van bouwheren en architecten bestaat eruit hiervoor te zorgen overeenkomstig het gebruik van het product en de levensduur van het gebouw.

Overwegingen inzake de normen


De veiligheidsnormen veranderen regelmatig.

Meer informatie hierover vindt u in volgende rubrieken:

 

–          Brandwerend

–          Inbraakwerend

–          Kogelwerend

–          Geluidwerend

–          Luchtdicht

–          Thermisch isolerend

–          Rookdicht