Tips / Kneepjes van het vak

ONZE RAADGEVENDE INGENIEURS STAAN KLAAR OM U TE HELPEN MAAR

 

 

A. Laat u niet misleiden: veiligheid is geen kinderspel!

 

 • Vraag het verslag voor u een bedrijf selecteert in plaats van daarna: zo wint u tijd en vermijdt u onnodige discussies met de leverancier.
 • Verifieer of de gekozen producten volledig (afmetingen, beglazing, uitrustingen) door het beproevingsverslag (of de Benor-goedkeuring) worden gedekt. Het verslag is alleen geldig voor deuren of gehelen van hetzelfde type, met dezelfde afmetingen (gespecificeerd in het verslag), met identieke uitrustingen geïnstalleerd volgens dezelfde plaatsingsmethodes.
 • Verifieer of de prestaties die door het verslag worden bevestigd wel degelijke degene zijn die van kracht zijn in het land van plaatsing. Ondanks een gemeenschappelijke testmethodologie in de EU, is elk land immers vrij in het bepalen van het veiligheidsniveau, en kan het dus welbepaalde prestaties voorschrijven (bijv.: EI1 in België, EI2 in Frankrijk).
 • Er moet een testverslag worden opgesteld door een erkend Europees laboratorium.
 • elke uitbreiding van een verslag moet schriftelijk worden goedgekeurd door de bevoegde instanties.
 • Niet iedere door een fabrikant voorgestelde technische deur wordt noodzakelijkerwijs gedekt door een geldig verslag in het land van plaatsing.
 • Een testverslag is geen certificering: alleen de controles uitgevoerd door de certificerende instanties kunnen garanderen dat het productiesysteem conform het verslag is (BENOR, NF, ISO, …).
 • De architect blijft gezamenlijk verantwoordelijk voor de beslissing tot aankoop van het gekozen product.
 • Bij een prijsaanvraag moet een bestek worden gevoegd waarin de op korte en lange termijn vereiste prestaties worden gepreciseerd (eerder dan een eenvoudige productbeschrijving) om vergelijkbare antwoorden te krijgen.

 

>>> Terug naar inhoudsopgave <<<

 

 

B. Hoe uw budget optimaliseren?

 

 

De behoeften van uw klant moeten grondig worden geanalyseerd

 

Doe een beroep op een van onze raadgevende ingenieurs via: >>> Contactpersonen <<<

 

 

Vermijd latere supplementen

 

 • Het gebruik van de deuren: druk verkeer, zware lasten, doorgang van wagentjes
 • Vereiste bijkomende prestaties (geluidwering, toegangscontrole, enz.)
   
 • Aanpassing aan de weersomstandigheden, aan de binnenomgeving (keukens, aanwezigheid van chemische producten, geroep, enz.) of de buitenomgeving (maritieme omgeving, zone met hoge criminaliteit, vandalisme, lawaai, enz.)
 • De afmetingen en de positie van de openingen nauwkeurig bepalen: nuttige doorgang en vlot verkeer, openingsrichting van de deuren
   
 • Geïntegreerde ventilatie, geschikte beglazing
 • Keuze van de vereiste toebehoren: antipaniekstang, deursluiter, trekgreep, vaste bol, stormketting (tegen de wind), toegangscontrole, …

 

Vermijd overbodige uitrustingen

 

 • Verifieer de samenhang van het ontwerp van de deur zelf (bijv.: zwaar inbraakwerend slot maar geen beveiligde beglazing!).
 • Verifieer de samenhang van de deurprestaties en de omgeving (bijv.: inbraakwerende deur in een gipswand of naast een raam met een niet-beveiligde beglazing!).
 • Zie toe op de overeenstemming van de prestaties die de deur moet verzekeren met de risicobeheerstrategie van het bedrijf.

 

Beperk uw budget

 

 • Afmetingen: kan ik de afmetingen van de deur aanpassen om zodoende de kosten te verlagen? Bij de productie van de deuren wordt gebruikgemaakt van grenswaarden; wanneer deze worden overschreden, brengt dit een aanzienlijke productiekostenverhoging met zich mee. Daarom dient men zich af te vragen: kan ik de afmetingen van de deuren wat aanpassen om de kosten van de deuren aanzienlijk te verlagen?
 • Enkele / dubbele deur: een bredere enkele deur kan voordelig een dubbele deur vervangen (bijv.: nooduitgang).
   
 • Keuze van de afwerking: schilderen of de natuurlijke staalkleur behouden? Door ze niet te schilderen, kunnen de kosten van uw deur met 20 % worden teruggeschroefd.
 • Keuze van het deurtype (bijv.: een doordraaiende deur kan voordelig worden vervangen door een draaideur in de twee richtingen).
   
 • Cumul van de prestaties: een sas met 2 deuren kan soms worden vervangen door een enkele deur die de gewenste prestaties verenigt (bijv.: geluidwering + brandwering).

 

>>> Terug naar inhoudsopgave <<<

 

 

C. Cumulatie van prestaties zorgt voor een optimaal comfort tegen een minimale prijs.

 

Langetermijnvisie

 

 • Voorzie de toekomstige behoeften door beveiligingen te integreren vanaf de ontwerpfase van het gebouw.

Voorbeeld:

Brandbeveiliging en geluidwering worden standaardeisen voor de werkomgeving. Deze tweede bescherming voorzien vertegenwoordigt vrij beperkte kosten. De integratie van de beveiliging tegen inbraak vertegenwoordigt vrij beperkte kosten voor een aanzienlijk resultaat.

 

Optimalisatie van de ruimte

 

 • Win ettelijke m² en verlies geen ruimte aan een sas door de geluidwerende en brandwerende prestaties in één deur te verenigen.


>>> Terug naar inhoudsopgave <<<

 

 

D. Uw klant dient duurzaam tevreden te zijn

 

 • De aankoopprijs van een deur is niet het volledige prijskaartje!
   
 • De kosten verbonden aan de herstelling van een deur verschillen van fabrikant tot fabrikant.

Een mechanisch systeem (d.m.v. vastschroeven) zoals Metal+ Inside is voordeliger dan een gelast geheel, omdat het de mogelijkheid biedt:

 

 • de scharnieren te regelen / te vervangen door schroeven,
 • de uitrustingen te vervangen
 • alleen de deurvleugel te vervangen
 • enz.
   
 • Eis een bepaald garantieniveau van de fabrikanten m.b.t.

 

 • de duurzaamheid van de beveiligingen
 • het langdurige behoud van de functionaliteit van het deurgeheel (een deur die niet meer dichtgaat, verliest automatisch de vereiste brandwerende / anti-agressie- / geluidwerende eigenschappen)
 • de onderhoudskosten
 • de beschikbaarheid van de reserveonderdelen


>>> Terug naar inhoudsopgave <<<

 

 

E. De troeven van stalen deuren

 

1) Stevigheid

 

Staal is een modern en uitzonderlijk duurzaam materiaal, dat zowel bestand is tegen mechanische als tegen dynamische belastingen, en dit tegen zeer concurrerende prijzen. Stalen deurgehelen worden dan ook zeer op prijs gesteld, zowel in industriële als in openbare gebouwen, waar ze het hoofd moeten bieden aan zware mechanische belastingen door een intensief en zwaar gebruik. Bovendien kan eventuele schade makkelijk worden hersteld, wat bij andere materialen niet het geval is.

 

2) Eco friendly
 

Staal wordt gekenmerkt door een lange levensduur, door zijn herstelbaarheid en zijn 100 % recycleerbaarheid, en bovendien hoeft het niet geschilderd te worden (volgens het type staal).

 

3) Brand


Staal is bijzonder interessant voor gebruik op het gebied van de brandbeveiliging. Het heeft waardevolle eigenschappen bij brand, zoals een smeltpunt boven 1.200 °C en het feit dat er geen toxische gassen vrijkomen.

 


>>> Terug naar inhoudsopgave <<<