Analyse van uw behoeften

De klant helpen bij het bepalen van zijn behoeften zodat hij niet te veel of te weinig besteld, maakt deel uit van het klantencharter van HEINEN. Concreet wordt er hulp geboden zowel bij het zoeken naar de beste oplossing als bij het opstellen van het bestek. In dit laatste worden niet alleen de specifieke behoeften opgenomen maar wordt er ook rekening gehouden met de wettelijke normen die reeds van kracht zijn of dat in de nabije toekomst zullen worden!

 

  • Analyse van de behoeften:

Heinen heeft steeds oor voor de behoeften van de klant om deze laatste te bieden wat hij nodig heeft overeenkomstig zijn veiligheidsstrategie. Om systematisch aan deze doelstelling te voldoen, heeft Heinen het volgende ontwikkeld:

 

                     Een behoeftenconfigurator in de vorm van het softwareprogramma H-CONFIG!

 

Met behulp van dit programma kunnen de behoeften in prestatie-eisen worden omgezet en kan een samenhangende beveiliging worden verzekerd.

 

Dankzij deze tool kan de klant zijn eigen bestek op maat opstellen en visualiseren en tegelijkertijd de meest economische oplossing voor het vereiste beveiligingsniveau zoeken!

 

  • Bestek

Om offertes beter te kunnen vergelijken en analyseren, stelt Heinen een modulair ‘prestatie’bestek voor waarin alle veiligheidsaspecten worden belicht.

 

>>> Het bestek downloaden <<<