Begeleiding van projecten

De klant begeleiden bij het voldoen aan zijn behoeften maakt deel uit van de bedrijfscultuur van HEINEN.

 

HEINEN wil transparant werken en het vertrouwen van zijn klanten waardig zijn! De klant wordt begeleid op 3 niveaus:

 

  • de ontvangst van een volledige offerte, eventueel met varianten,
  • een gerespecteerde leveringstermijn die waarschijnlijk een van de kortste op de markt is,
  • de aanwezigheid op de bouwplaatsvergaderingen en de begeleiding bij de contacten met de keuringinstanties.

 

  1. Een volledige en gedetailleerde OFFERTE:

De Heinen-offerte is volledig, laat toe de kosten van elk element te analyseren, eventueel met voordeligere varianten en uiteraard met naleving van de prestatie-eisen waaraan de oplossing moet voldoen. Indien nodig, kan de offerte worden aangevuld met de verslagen van de tests.

 

Maar vooral de garantie van 15 jaar wordt er duidelijk in uiteengezet. Deze transparantie moet een betere vergelijking tussen de verschillende offertes mogelijk maken en dit zowel op het niveau van de prijzen als op dat van de prestaties of van de componenten van de offerte.

 

  1. Naleving van de leveringstermijnen:

Heinen is er trots op steeds te streven naar de naleving van de leveringstermijnen (die haast altijd tot de kortste van de markt behoren) en deze termijnen te preciseren zodra de orderbon is opgesteld. Deze naleving maakt een betere planning mogelijk, alsook een kostenvermindering.

 

  1. Begeleiding bij de contacten met de diverse instanties:

Met Heinen als partner kan u er zeker van zijn dat u de gewenste begeleiding krijgt tot aan de definitieve oplevering van de deuren door de officiële instanties. Deze verbintenis van het bedrijf maakt deel uit van de bedrijfscultuur en van de garantie dat de geboden bescherming de tand des tijds zal doorstaan.