Plaatsing & Onderhoud

HEINEN gelooft in het motto “schoenmaker, blijf bij je leest”; zo worden immers de beste resultaten geboekt tegen de meest interessante prijs!

 

Zo adviseert HEINEN zijn klanten bij de keuze van gespecialiseerde plaatsers omdat de plaatsing een vak op zich is! Maar Heinen is altijd beschikbaar om zich van de plaatsingskwaliteit te vergewissen en de belangen van de klant te verdedigen!

 

  1. De plaatsing:

Bij Heinen wordt de plaatsing uitgevoerd door plaatsers geselecteerd op basis van hun professionalisme, van hun specialisatie in bepaalde toepassingen voor industriële sectoren, en van hun goede relaties met de klanten.

 

De plaatsers verbinden zich ertoe het klantencharter van Heinen na te leven, regelmatig opleidingen te volgen om steeds over de vereiste technologische kennis te beschikken, en uitstekend werk te leveren. Indien de klant de deuren zelf wil plaatsen en onderhouden, biedt Heinen eveneens een ad-hocopleidingsdienst aan.

 

  1. Onderhoud:

De Heinen-dienstverlening geldt voor de hele levensduur van de deuren! De deuren vergen niet alleen slechts een minimaal onderhoud maar het is ook mogelijk onderhoudscontracten tegen een vaste prijs af te sluiten, waaruit duidelijk blijkt dat Heinen de laagste totaalprijs van de markt biedt.