Explosiebestendig

Heinen-deuren worden regelmatig gebruikt door de speciale interventieteams omdat ze algemeen erkend worden als moeilijk te doorbreken!!

 

Deze expertise wordt gedeeld met het leger en met industriële sectoren zoals de gas- en chemische sector.

 

 

 

Elke deur is steeds het resultaat van een weg die samen met de klant wordt afgelegd en waarbij deze laatste zijn behoeften specificeert om het bestek te kunnen opstellen.

 

Heinen heeft eveneens ervaring op volgende gebieden:

  • explosie
  • explosieven

We hebben reeds explosiebestendige deuren ontwikkeld met een weerstand tot 8 t/m² (en rekening houdend met de terugslag) voor de industrie.

 

Voor verdere informatie of projecten, kan u onze commerciële dienst raadplegen, die uw dossier met de grootste vertrouwelijkheid zal behandelen!

 

Cumul van de prestaties 

Door hun modulaire bouw op basis van het Metal +-concept, bieden de explosiebestendige producten van Heinen eveneens de mogelijkheid aan de basiseigenschappen andere prestaties toe te voegen. Zo worden ze bijv.: