Geluidwerend

PrincipesNormenUw oplossing

 

Onze visie inzake geluidsisolatie

 

Vertrouwelijkheid, respect voor het privéleven, goede arbeidsvoorwaarden zijn stuk voor stuk factoren die leiden tot omgevingen waar de geluidshinder moet worden verzwakt om het imago van het bedrijf te verbeteren, beroepsziekten terug te dringen en de werkplek aantrekkelijker te maken.

 

 

 

Heinen heeft zijn competenties ten dienste gesteld van klanten zoals vrijetijdscentra, telecommunicatiebedrijven, voorstellingsorganisaties, industriële bedrijven, testcentra, enz. De klanten vroegen echte aantrekkelijke, makkelijk te bedienen en te gebruiken deuren die tevens geluidwerend werken.

 

Met dit doel voor ogen ontwikkelde Heinen zijn deuren: 7 cm dik, extra vlakke drempels voor de eenvoudige en makkelijke doorgang van zwaar verkeer.

Voor een maximale veiligheid, brengt Heinen ook brand oplossingen door middel van brandwerende deuren

Geluid

 

Geluid wordt gedefinieerd als een golfverschijnsel: het resulteert uit de voortplanting van druk- of geluidgolven in een vast, vloeibaar of gasvormig medium.

 

Net als andere golfverschijnselen wordt geluid gekenmerkt door 2 fysische grootheden:

 • de intensiteit uitgedrukt in decibel (dB),
 • de frequentie die het aantal trillingen per seconde uitdrukt (Hz)

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het geluid in de zin van de fysicawetten en het geluid zoals waargenomen door het menselijke oor.

Het vermogen van het oor geringe drukschommelingen te detecteren, is niet hetzelfde voor alle frequenties. Om deze tegenstrijdigheden te corrigeren, werden er wegingscurven uitgewerkt, A-curven genoemd. Wanneer een geluidsniveau d.m.v. deze wegingscurve werd gecorrigeerd, krijgt de decibeleenheid index A toegekend en spreken we van dB(A).

 

Geluid waargenomen door de mens

 

Wat we geluid noemen, is eigenlijk een reeks van naast elkaar geplaatste klanken met diverse frequenties. Geluid is een fluctuerend verschijnsel. Vanaf een bepaald niveau wordt geluid ervaren als een echte vorm van psychologische agressie en kan het gezondheidsproblemen veroorzaken.

 

 

Voorbeeld: om een kalme atmosfeer te creëren in een ruimte die uitgeeft op een drukke straat, is een geluidsverzwakking van zo’n 40 dB(A) vereist.

 

Van nationale naar Europese normen

 

Wat de Belgische normen betreft, wordt er rekening gehouden met de NBN S 01-400. Deze norm deelt de isolatie van wanden in categorieën van 1a tot 4b in. De index a verwijst naar het geluidscomfort en de index b naar de plaatsen waar geluidscomfort geen prioriteit geniet.

 

De nationale normen worden geleidelijk aan vervangen door de EN ISO 717-1. Deze norm vat de geluidsisolatie tegen luchtgeluid samen in een enkele index (Rw) voor het frequentiebereik van 125 tot 4.000 Hz.

 

Geluidsisolatie van een wand

 

De index R, waarvan de berekening door de EN ISO 717-1 werd gestandaardiseerd, kenmerkt de geluiddemping van een wand, d.w.z. het verlies bij de transmissie van luchtgeluid. Deze wordt alleen in het laboratorium gemeten en houdt slechts rekening met de directe transmissie (houdt geen rekening met zijdelingse transmissie!). R wordt uitgedrukt in dB(A). Deze index wordt gemeten voor het hele bereik van 100 tot 4.000 Hz.

 

De basiscurve (in het blauw) wordt dB per dB verschoven tot de som van de ongunstige waarden (het roze punt onder de groene curve) zo groot mogelijk is maar nog kleiner is dan 10 dB over 5 octaafbanden (32 over 16 tertsbanden).

 

De Rw-waarde van de wand is de waarde bij 500 Hz van de verschoven (groene) curve.

 

 

Voor het hier grafisch weergegeven voorbeeld is Rw = 40 dB(A).

 

 

 

 

Er werden twee corrigerende RW-indices gecreëerd om rekening te houden met de kenmerken van de geluidsbron:

 

 • C is de correctie voor geluidsbronnen met weinig lage frequenties (snel wegverkeer, spelende kinderen, leefactiviteiten…)
 • Ctr is de correctie voor geluidsbronnen met veel lage frequenties (stadsverkeer, vliegtuigen op grote afstand, discotheek,…)

 

De geluidsverzwakkingsindex R van een wand / deur omvat dus 3 termen en wordt als volgt uitgedrukt: Rw (C; Ctr)

 

Voorbeeld: een wand haalt Rw (C; Ctr) = 37(-1; -3).

Dit betekent dat de gewogen verzwakkingsindex 37 bedraagt.

 

Voor het dempen van stadsverkeergeluid corrigeert Ctr de geluidsisolatie naar beneden tot 34 dB en voor snelwegverkeer corrigeert C de geluidsisolatie naar beneden tot 36 dB.

 

Als het type geluid (analyse van het geluid) gekend is, kan Heinen de deur aanpassen zodat de neerwaartse correctie C of Ctr minimaal is. Bijvoorbeeld deuren voor een discotheek met veel lage frequenties.

 

 

Rw + C

Rw + Ctr

Binnengeluid woningen X
Discotheken

X

Snelwegen

X

Stadsgeluid

X

Vliegtuigen op kleine afstand

X

Vliegtuigen op grote afstand

X

 

Verliezen in situ

 

Een geluidsspecialist gaat ervan uit dat men voor een deur in situ minstens 5 dB verliest t.o.v. de prestaties die in het laboratorium worden gehaald.

 

In het laboratorium stelt een fabrikant alles in het werk om de deur correct en in ideale omstandigheden te monteren; dit in tegenstelling tot wat er op de bouwplaats gebeurt, waar:

 

 • de arbeiders niet altijd specialisten zijn
 • er architecturale fouten zijn (vloer, muren,…)
 • de akoestiek van de wanden niet altijd voldoende is (aanbevolen: Rw wanden = Rw van de deur + 10 dB)
 • in situ meten niet altijd vanzelfsprekend is.

 

 

 

Het Heinen-aanbod van geluidwerende deuren

 

 • Gamma geluidwerende deuren overeenkomstig EN ISO 717-1
 • Enkele of dubbele, volle of beglaasde draaideuren
 • Vaste volle of beglaasde ramen
 • Schuifdeuren
 • Grote afmetingen: tot 4 x 4 m (zelfs groter)
 • Drukgrendel voor de grote deuren (optimale druk van de vleugels tegen de afdichting)
 • Systeem voor het regelen van de samendrukking van de afdichtingen
 • Met vrije vloer (geen obstakel op de vloer) of minimumdrempel
 • Ruim gamma uitrustingen voor specifieke toepassingen (nooduitgangen, toegangscontrole, …)

 

Als voorbeeld een overzicht van de prestaties die onze draaideuren kunnen bieden:

 

 

EN 717-1
Rw (C ; Ctr) dB(A)

Volle enkele deur

36 (-1 ; -2)
39 (-1 ; -4)
46 (-2 ; -7)
52 (-2 ; -7)
55 (-2 ; -7)

Beglaasde enkele deur

44 (-1 ; -4)
46 (-1 ; -4)

Volle dubbele deur

44 (-1 ; -5)
46 (-2 ; -6)
49 (-1 ; -4)
53 (-2 ; -8)

Cumul van de prestaties

Door hun modulaire bouw op basis van het Metal +-concept, bieden de geluidwerende producten van Heinen eveneens de mogelijkheid aan de basiseigenschappen andere prestaties toe te voegen. Zo worden ze bijv.: