Brandwerend

PrincipesNormenUw oplossing

 

Brand

 

Brand BRAND! Dat overkomt alleen maar andere personen of bedrijven …. Tot er toevallig toch brand uitbreekt bij u! Meestal zijn de gevolgen van een brand rampzalig wegens de nasleep ervan voor het bedrijf: de productie ligt stil omdat de productiemiddelen volledig vernield zijn of beschadigd zijn door de rook of door de interventie van de brandweer; en het personeel is getraumatiseerd door de evacuatie of door het eventueel gelopen risico.

 

 

Een goede beveiliging met brandwerende deuren creëert een klimaat van vertrouwen m.b.t. het veiligheidsbeleid van het bedrijf. Hierbij maken de deuren niet alleen de doeltreffende interventie van de brandweer mogelijk maar kunnen ze ook permanent goed en comfortabel worden gebruikt en zorgen ze voor een doeltreffende bescherming van mensen en materieel, en dit alles tegen de laagste kosten van de markt.

 

Heinen biedt cumuleerbare angepaste beveiligingsoplossingen zoals gepantserde deuren en akoestische deuren.

 

Globaal branddeurconcept

 

Image "Concept bloc-porte NL

 

De deur als sleutel tot compartimentering

 

Compartimentering bestaat uit de opdeling van de ruimte overeenkomstig de behoeften van het te beveiligen gebouw.

De brandcompartimenten impliceren onderlinge verbindingen en vereisen dus branddeuren die permanent als deur fungeren en brandwerend werken waar dit noodzakelijk is.

=> In deze situatie vormt de DEUR dus het kritieke punt van de compartimentering.

 

 

De deur moet voldoen aan de 5 compartimenteringsopdrachten

1) Thermische isolatie om het ontstaan van brand in het aangrenzende compartiment te verhinderen.

=> Compartimenteren van de brandbelasting van het gebouw om de brand op een beheersbaar niveau te houden

 

2) A – Dichtheid voor de koude rookgassen die zich bij het begin van de brand ontwikkelen door de onvolledige verbranding: deze rookgassen zijn bijzonder toxisch en zelfs dodelijk (oorzaak van 50 % van de sterfgevallen door brand) en dringen ook door in machines en in elektronisch of informaticamaterieel, waardoor deze bedrijfsmiddelen niet (meer) gebruikt kunnen worden.

B – Dichtheid voor de warme rookgassen en volledige thermische isolatie om brandwonden te vermijden.

=> Dichtheid en volledige thermische isolatie tussen het compartiment waarin de brand woedt en de andere compartimenten.

 

3) Dichtheid en volledige thermische isolatie tussen het compartiment waarin de brand woedt en de andere compartimenten.

=> Het gebruik van een aangrenzend compartiment als tijdelijk toevluchtsoord of als vluchtweg mogelijk maken.

 

4) Brandstabiliteit en rookdichtheid gedurende de tijd vereist voor de interventie van de hulpdiensten.

=> De interventie van brandweer en andere hulpdiensten vergemakkelijken.

 

5) Rookdichtheid.

=> De omgeving beschermen tegen iedere vorm van verontreiniging.

 

 

 

Inleiding

 

Wanneer er brand uitbreekt, moeten de bouwelementen hun functie vervullen ondanks de brand. De stabiliteit van de structuurelementen moet verzekerd zijn gedurende de tijd die voor het ontruimen van het gebouw vereist is. De wanden die de verschillende compartimenten van het gebouw van elkaar scheiden, moeten de uitbreiding van de brand beperken. Tijdens het ontruimen van het gebouw moet de kwaliteit van de lucht geschikt blijven voor inademing en mogen mensen niet worden gehinderd door rook die het zicht beperkt. De werking van bepaalde uitrustingen, zoals energie- of datakabels, moet gegarandeerd zijn ondanks de brand.

 

Europese harmonisering

 

Om de evaluatie van de brandweerstandprestaties van bouwproducten op het niveau van de Europese Unie te harmoniseren, moeten de lidstaten dezelfde testprocedures gebruiken en dezelfde classificatiecriteria hanteren. Daarom werd het nieuwe systeem van de euroklassen voor de brandweerstand ingevoerd, dat veranderingen inhoudt op het vlak van de benamingen. Zo verwijst

 

 

 

 • de letter E naar de branddichtheid, de eigenschap die vroeger in Frankrijk met de term pare-flammes of vlamwerendheid werd aangeduid,

 

 • de letter I naar de thermische isolatie, de eigenschap die vroeger in Frankrijk met de term coupe-feu of brandwerendheid werd aangeduid.

Dankzij deze harmonisering kunnen de Europese producten makkelijk onderling worden vergeleken, ongeacht het land waarin de brandtest werd uitgevoerd. De officiële laboratoria hebben zich aan de nieuwe testmethodologie moeten aanpassen.

 

Hierbij blijft elk land echter wel vrij in de keuze van het veiligheidsniveau dat door de landspecifieke wetten wordt voorgeschreven.

 

Nationale reglementen en voorschriften

 

De nationale reglementen en voorschriften houden rekening met:

 

 • E: dichtheid voor de warme rookgassen (VK, F, D, NL, …)
 • I: thermische isolatie (beperking van de temperatuurstijging op het oppervlak aan de niet-brandzijde)
  • I2: gedeeltelijke isolatie van het deurgeheel (alleen het centrale deel) (F, D, I, …)
  • I1: volledige isolatie van het deurgeheel, randen en kozijn inbegrepen (alleen B)

BELANGRIJKE PUNTEN BIJ OVERWEGINGEN INZAKE STRATEGIE

De nationale reglementen en voorschriften houden GEEN rekening met:

 

 •  de functionaliteitprestaties voor een ander dan huishoudelijk gebruik (voorbeeld in België: bordesdeur)
 • de dichtheid voor de koude rookgassen (die nochtans bijzonder toxisch zijn voor de mens en tevens aanzienlijke schade veroorzaken) in de beginfase van een brand
 • de thermische isolatie van de boorden (behalve bij I1) in de meeste landen
 • de duurzaamheid van de functionaliteit of van de prestaties in alle landen!

Markering – Identificatie

In bepaalde landen is een zichtbare identificatie vereist van

 

 • de fabrikant van de deur
 • de brandweerstandprestaties (bijv. EI1 30) en/of
 • de plaatser

In België zijn de branddeuren met Benor-keurmerk voorzien

 

 • van een eerste Benor-label waarop het Benor-goedkeuringsnummer van de fabrikant en de brandweerstandprestaties vermeld staan
 • van een tweede Benor-label waarop het Benor-goedkeuringsnummer van de plaatser vermeld staat.

 

Transparantie en vertrouwen

Omdat Heinen transparant wil werken, wordt verwezen naar nuttige links m.b.t. de normen. De Benor-goedkeuring van Heinen kan integraal worden geraadpleegd op de BUtgb-site. Alle mogelijkheden qua afmetingen, brandwerende beglazingen en uitrustingen zijn erin opgenomen.

 

www.ubatc.be
www.cenorm.be
www.eota.be
www.bosec.be

 

 

Een modulair concept op basis van Metal+

Heinen overtreft de normen om uw veiligheid te verzekeren en biedt u:

 

 • de METAL+ Inside-basisveiligheid met geteste M7- en f8-prestaties na gebruik
 • het ruimste gamma geteste EI1- en EI2-branddeuren van de markt
 • de mogelijkheid in dezelfde METAL+ Inside-structuur bijkomende beschermingen te integreren tegen overdreven kosten en zonder afbreuk te doen aan de gebruiksprestaties van de deur

coupe porte metal+ - NL

Diverse brandweerstandniveaus

Europa België Frankrijk
EN 13501-2 / EN 1634-1 NBN 713.020 / BENOR Ministerieel
besluit
03/08/99
EI1 30, EI2 30 Rf 30 CF 30
EI1 60, EI2 60 Rf 60 CF 60
EI1 120, EI2 120 CF 90
EI2 180 CF 120
E (W) 60
E(W) 90
E(W) 120
E(W) 180

Ruim aanbod van producten, configuraties, toebehoren

 

De brandwerende oplossing van Heinen geldt voor de volgende producten die steeds op maat worden gefabriceerd om uw afwerkingskosten te verlagen:

 

Heinen test zijn branddeuren volgens de Europese normen en de Extended Applications (EN 15269-2).

Hierdoor beschikt het bedrijf over een uitgebreid gamma, dat volledig parametreerbaar en combineerbaar is, ongeacht de vereiste configuraties of afmetingen.

 

 

Voorbeelden van configuraties

 

Enkele deur, dubbele deur, deur zonder slot

Dubbele deur zonder voorrangregeling

Diverse beglazingtypes

Dunne muren (min. 100 mm)

Uitvoerbaar in grote formaten (tot 4 x 4 m in EI1 60)

Voorbeelden van toebehoren

 • Platen uit verzinkt staal / roestvast staal
 • Scharnieren uit staal / roestvast staal
 • Krukken uit aluminium / roestvast staal
 • Ruim gamma HEINEN-sloten, BB-Lock, Abloy, …
 • Talrijke handgrepen (knoppen, trekgrepen,…)
 • Deursluiters van het merk GEZE, DORMA
 • Diverse grendeltypes (manuele grendel, automatische grendel, drukgrendel)
 • Diverse kabeldoorvoertypes (met veer, met druk)
 • Verschillende toegangscontrolesystemen, Overlock
 • Antipaniekstangen JPM, ECO,…
 • Ventilatierooster
 • Spionnetje

Cumul van de prestaties

Door hun modulaire bouw op basis van het Metal +-concept, bieden de brandwerende producten van Heinen eveneens de mogelijkheid aan de basiseigenschappen andere prestaties toe te voegen. Zo worden ze bijv.: